Wspólnicy

Janusz Bielecki

Jeden z najbardziej charyzmatycznych i cenionych polskich przedsiębiorców. Tworzy odważne i innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe działając zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest założycielem i właścicielem licznych spółek działających w obszarze handlu, produkcji, deweloperstwa oraz usług. Cały czas czynnie uczestniczy w życiu biznesowym zasiadając w radach nadzorczych i zarządach swoich spółek. Jest również mecenasem kultury miasta Krakowa, inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych i gospodarczych.

Biznes to nie jedyna dziedzina, w której Janusz Bielecki osiąga sukcesy. Gdy poczuł się spełniony w roli przedsiębiorcy, w pełni oddał się realizacji swoich muzycznych pasji, które towarzyszyły mu przez całe życie. W krótkim czasie stał się cenionym twórcą muzyki solowej, kameralnej i symfonicznej, a jego utwory znalazły się w repertuarach uznanych artystów, goszcząc w programach prestiżowych sal koncertowych w Polsce i za granicą. Muzyczne pasje przyczyniły się też do zainicjowania wielu wydarzeń artystycznych, na najwyższym poziomie. W efekcie, krakowski biznesmen w zaledwie kilka lat znalazł się w czołówce polskich artystów a także promotorów i mecenasów muzyki łączących w swych działaniach sfery kultury i biznesu.

W 2009 roku Janusz Bielecki powołał Fundację Bielecki Art., której celem jest wspieranie kultury i nauki, a także organizacja imprez artystycznych. Efektem działalności Fundacji są liczne koncerty, spotkania świata sztuki i biznesu People4Culture oraz Międzynarodowy Festiwal Screen & Sound Fest – Let’s See The Music.

Janusz Bielecki to nie tylko biznesmen, kompozytor i mecenas sztuki. Jest również wyjątkowym pracodawcą, który określa bardzo wysokie standardy relacji ze współpracownikami. Stara się być dla nich zarówno mentorem i źródłem inspiracji, jak i przyjacielem.

www.januszbielecki.pl

Filip Bielecki

Przedstawiciel młodego pokolenia w polskim biznesie. Priorytetem dla Filipa Bieleckiego jest innowacyjność, a głównym celem, który wyznaczył sobie w ramach działalności w JB Property Group jest poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz optymalizacja procesów wewnątrz grupy. Wszystko to stara się realizować przy jednoczesnym poszanowaniu historii grupy oraz jej osiągnięć.

Filip Bielecki kieruje się zasadą, iż osiąganie wyznaczonych celów wymaga współpracy i zaangażowania całego zespołu, a fundamentem partnerstwa jest wzajemna uczciwość i zrozumienie.