Historia

Historia JB Property Group związana jest z postacią Janusza Bieleckiego – polskiego przedsiębiorcy, który od początku lat 90. z sukcesem prowadzi działalność gospodarczą, cały czas poszerzając swoje biznesowe przedsięwzięcia o projekty z nowych dziedzin.

1990

W 1990 roku Janusz Bielecki utworzył pierwszą spółkę – SUPER KRAK S.C. Była to firma handlowo – usługowa, działająca w branży motoryzacyjnej.

1991

W 1991 roku firma SUPER KRAK S.C. poszerzyła swoją działalność o usługi dla branży petrochemicznej oraz budowlanej.

1992

W latach 1992 i 1993 powstały spółki działające w branży petrochemicznej: Technaft sp. z o.o. oraz Technaft – Exol sp. z o.o., które w wyniku fuzji z firmą Statoil, zaczęły prowadzić działalność pod firmą Statoil – Technaft oraz Statoil – Exol (w grupie kapitałowej do 2000 r.).

W roku 1992 powstała Korporacja BLC Sp. z o.o., prowadząca działalność logistyczną (w grupie kapitałowej do 2001 r.).

1994

Dynamiczny rozwój działalności zadecydował o utworzeniu struktury holdingowej, na czele której stanęła powołana w 1994 roku Super Krak S.A. Przez 20 lat – do momentu powstania JB Property Group sp. z o.o. była to wiodąca spółka w grupie przedsiębiorstw Janusza Bieleckiego, w ramach której inicjowano nowe i zapewniano wsparcie dla realizowanych przedsięwzięć biznesowych. Głównym obszarem działalności Super Krak S.A. był jednak rynek nieruchomości, a o jej sukcesach świadczą między innymi takie projekty, jak Apartamenty Kaskada, Hotel Swing oraz Park Wodny.

2014

W 2014 roku uległa zmianie struktura grupy kapitałowej. Jej podmiotem dominującym stała się spółka JB Property Group Sp. z o.o. powołana przez Janusza Bieleckiego oraz Filipa Bieleckiego.