Anna
Stanoch-Zdeb
Radca
Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ze spółkami grupy kapitałowej JB Property Group Sp. z o.o. związana od 2000 r.

Jako Koordynator Zespołu Radców Prawnych nadzoruje wykonywanie zasad ładu korporacyjnego w grupie kapitałowej oraz sprawuje pieczę nad obsługą prawną.

Anna Pukała Dyrektor ds.
Rozwoju

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z grupą kapitałową związana od 1998 r. Doświadczenie zdobywała koordynując przygotowywanie projektów inwestycyjnych Super Krak S.A. oraz w zarządach spółek celowych.

Do JB Property Group dołączyła w roku 2017. W sierpniu 2018 r. powołana na stanowisko prokurenta spółki.

Odpowiada za rozwój projektów grupy.

Krzysztof Krzyszkowski Wiceprezes
Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1997 r do czerwca 2017 r. zatrudniony w Super Krak S.A. na stanowiskach managerskich: Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu.

Wiceprezes Zarządu JB Property Group sp. z o.o. od lipca 2017 r.

Do jego zadań należy m.in. udział w nadzorze nad spółkami grupy, koordynacja procesów finansowania w ramach grupy, udział w przygotowaniu i wdrażaniu programu inwestycji grupy, moderowanie przekształceń kapitałowych i organizacyjnych.